Gymstar

Náš oddíl je zaměřen na děvčata od 4 do 16 let. Věnujeme se všestrannosti, sportovní gymnastice a TeamGymu. Od těch nejmenších se snažíme vštípit dětem správné pohybové návyky, začlenit se do kolektivu a brát pohyb jako běžnou součást každodenní činnosti. Je radost, vidět děti, které k nám chodí cvičit dlouhodobě, jak se nejprve naučí správně stát, běhat, skákat a nakonec metat salta na závodech. Je to sice náročná práce, běh na dlouhou trať, ale výsledky stojí za to. Samozřejmě, že neméně důležitá je i spolupráce a podpora rodičů.

Fungujeme již 10 let, za tu dobu naše závodnice získaly již mnoho cenných kovů. Každoročně se také nominují na Mistrovství České republiky v TeamGymu, i odtud již mají medaile. Během roku jezdíme s děvčaty na jednodenní, víkendové a v létě na týdenní soustředění. Tam máme, kromě cvičení, i mnoho jiných aktivit a užijeme si spoustu zábavy.

Více informací najdete na:

http://gymstar.cz/
https://www.facebook.com/www.gymstar.cz/?fref=ts
https://plus.google.com/u/0/110089319639136650801

Vedoucí oddílu a kontaktní osoba:

Martina Kurkova
tel: 604 150 002
gymstar@seznam.cz

Informace:

Simona Šťastná
tel: 776 699 651

Volejbal

Volejbalový oddíl má 11 členů. Přes zimní období trénujeme společně každé úterý v sokolovně. Přes léto jsme pak na našem venkovním kurtu, posíleni o hráče z okolí. Mužská část, v jarní a podzimní měsíce, hraje dvakrát týdně zápasy pražské volejbalové soutěže 4. tř. Ti mladší z nás, se také zapojili do soutěží AVL (Amatérské volejbalové ligy), chladnými nás nenechává ani beach. Od jara do podzimu se scházíme na našem řeporyjském kurtu, v zimně si chodíme pravidelně zahrát do okolních hal.

Dále pořádáme tradiční víkendové akce

Jednodenní přátelské turnaje ať už v sokolovně, na antuce nebo písku – pozvaným se u nás vždy moc líbí. Na oplátku si jezdíme zahrát do Rudné, Radotína, či vzdálenějších Jirčan nebo Sedlčan.

Kromě volejbalu vyrážíme společně i na nějaký ten výlet na kolech či vycházku. Občas vyrážíme také za kulturou, hlavně v podobě koncertu.

K naší činnosti patří také neodmyslitelné pravidelné jarní brigády na kurtech.

Kontakt:

Šárka Svobodová
Tel.: 737 255 430

Nohejbal

Do roku 1987 se jednalo o skupinu kamarádů, kteří v místní sokolovně hráli volejbal. Na nohejbal došlo až v tomto roce, kdy přišel Zděnek Jedlička, který přesvědčil kamarády, aby zkusili do míče kopat přes nižší síť.

V roce 1989 také vznikla tradice nohejbalového turnaje. První roky to byl turnaj hlavně mezi domácími hráči, ale od roku 1993 se stala poslední dubnová sobota setkáním nohejbalistů z Prahy a okolí. Turnaj se stal velmi oblíbeným a navštěvovaným. Hlásilo se až 22 trojic. Tento turnaj se pořádá dodnes. Od roku 2008 vede oddíl nohejbalu Vojta Bartovský a výkonnostně ho stále posouvá, samozřejmě za podpory dalších trenérů. V současnosti má oddíl 25 členů.

Kontakt:

Vojta Bartovský
Tel.: 605 866 199
www.nohejbalreporyje.cz

ZTV

Zdravotní tělesná výchova funguje již řadu let pod vedením Evy Abrhamové. Ženy se schází pravidelně každé pondělí od 19 do 20 hodin v malém sále.

Tenis

Na venkovním areálu T. J. Sokol Řeporyje, začalo v roce 1989 asi 30 nadšenců se zednickým fortelem bagrovat, hloubit, odvážet, navážet, drenážovat, betonovat… Zkrátka budovat tenisový kurt. Za necelé tři roky dřiny, spatřil v roce 1991 světlo světa objekt za téměř půl milionu korun a s ním byl založen i Tenisový oddíl TJ Sokol Řeporyje. Otec této celé tenisové myšlenky, pan Miloslav Jiras, byl zvolen jeho předsedou. A byl by jím beze sporu dodnes, kdyby mu to navždy nepřekazila zákeřná choroba, jíž v roce 2000 podlehl. V počtu odpracovaných hodin, ve kterých bezesporu vedl, jmenujme i mnohé další, např. Stanislav Ladman, Jan Semotán, Miroslav Jindřich, Zdeněk Kopřiva, Stanislav Škvára aj. (Nelze samozřejmě uvést všechny, kteří také strávili mnoho hodin při stavbě areálu).

První tenisový křest řeporyjského kurtu se odehrál v polovině června 1991, kdy ve finále bojovali o vítězství Miroslav Jindřich se Zbyňkem Jirasem. Zřejmě výměna tříleté lopoty a obětavosti za tenisovou raketu s míčkem zahrála svou pozitivní roli. V roce 1997 měla řeporyjská antuková pýcha už i svého prvního správce, jehož přítomností se zajistila pravidelná údržba dvorců, dozor v denních i nočních hodinách a příjemné občerstvení.

V současnosti má oddíl 50 členů.

Kontakty:

admin@tenisreporyje.cz
tenis.repo@cbox.cz

Webové stránky:

http://tenisreporyje.cz
http://www.tenistami-reporyje.cz
http://www.cztenis.cz

Výbor:

Ing. Miroslav Jindřich – 606 650 203
Jan Semotán – 603 316 633
Zbyněk Jiras – 737 256 524
Jiří Hauer – 603 217 479
Jaroslav Kejha
Správce – 732 742 333
Hala – 732 742 333

Cvičení pro děti od 3 do 6 let

Cvičení je zaměřené hravou formou, na rozvoj všestrannosti, tak, aby děti mohly pokračovat v jakémkoli sportu. V tomto věku je velmi důležité vypěstovat v dětech pozitivní vztah k pohybu, rozvíjet motorické schopnosti a eliminovat různé svalové dysbalance, kterých stále přibývá. Základem je správné držení těla, zdravé nožičky a obecně správné návyky při běhání, skákání, házení atd. Neméně důležitý je i pobyt v kolektivu a respektování pravidel. Cvičíme v sokolovně každé úterý od 16:00 do 17:00 a čtvrtek od 15:30 do 16:30.

Něco o mě

Jsem trenérkou gymnastiky Řeporyje, věkové kategorie 3 – 6 let. Kvalifikace – cvičitel předškolních dětí a rodičů s dětmi II. Třídy, stále si doplňuji vzdělání na školeních a seminářích, zaměřených na předškolní děti. Pokud budete mít zájem, mohu doložit.

Kontakt:

Simona Šťastná
tel: 776 699 651
sistastna@seznam.cz
https://www.facebook.com/groups/532348263611508/

Kurzy sebeobrany

Od 1.října 2017 v Sokolovně Řeporyje.

Výuka probíhá v souladu s platnými zákony České Republiky.

Sebeobrana je přirozená vlastnost kteréhokoli živočišného druhu, je to činnost vedoucí k odvrácení fyzického útoku a ochraně před ním. Nejedná se o sport, přesto je vhodná pro všechny věkové kategorie. Základním kamenem je výuka neverbální sebeobrany, je to soubor opatření vedoucích ke snížení rizika krizové situace a napadení. Záměrem výuky je vytvořit instinktivní návyky cvičence a naučit ho zvládat konfliktní a sebeobranné situace. Samostatnou formou výuky je sebeobrana žen, které jsou oběťmi různého druhu násilí, a to se podstatně liší od útoků vedených proti mužům.

Bojový systém, vytvořený na základě znalostí instinktivního a reflexního chování, vedoucího k odvrácení fyzického útoku a ochraně před ním. Při cvičení je kladen důraz na technický rozvoj a psychický vývoj cvičence. Systém využívá zkušenosti z reálných životních situací a díky spolupráci s mistry různých odvětví tradičního i moderního boje se neustále vyvíjí.

Kontakt:

Tomáš Bradáč, Trenér II. třídy, držitel 2. Dan Karate Jutsu
tel.: 739 181 881
www.jutsu.cz

Cvičení rodiče s dětmi

Otevíráme nové cvičení pro rodiče (dospělák) s dětmi. Každé úterý od 5. září 2017 od 10:30 do 11:15 hod. Počet míst je omezen.

Kontakt:

Simona Šťastná
tel: 776 699 651
sistastna@seznam.cz